Logo Hemetsberger Paul
Web Development

Ing. Paul Hemetsberger

Paul Hemetsberger IT-Dienstleistungen
Erdbergstraße 10/55, 1030 Wien
contact form | mail: pauldict.cc
UID: ATU60374017

Wörterbuch-Projekt dict.cc
Geprüfte Übersetzungen im September 2023

01.09.2023: 873 Übersetzungen
02.09.2023: 285 Übersetzungen
03.09.2023: 613 Übersetzungen
04.09.2023: 259 Übersetzungen
05.09.2023: 635 Übersetzungen
06.09.2023: 516 Übersetzungen
07.09.2023: 697 Übersetzungen
08.09.2023: 654 Übersetzungen
09.09.2023: 249 Übersetzungen
10.09.2023: 418 Übersetzungen
11.09.2023: 681 Übersetzungen
12.09.2023: 462 Übersetzungen
13.09.2023: 359 Übersetzungen
14.09.2023: 275 Übersetzungen
15.09.2023: 303 Übersetzungen
16.09.2023: 289 Übersetzungen
17.09.2023: 554 Übersetzungen
18.09.2023: 356 Übersetzungen
19.09.2023: 218 Übersetzungen
20.09.2023: 222 Übersetzungen
21.09.2023: 225 Übersetzungen
22.09.2023: 300 Übersetzungen
Durchschnitt: 429 Übersetzungen