Logo Hemetsberger Paul
Web Development

Ing. Paul Hemetsberger

Paul Hemetsberger IT-Dienstleistungen
Erdbergstraße 10/55, 1030 Wien
contact form | mail: pauldict.cc
UID: ATU60374017

Wörterbuch-Projekt dict.cc
Geprüfte Übersetzungen im September 2022

01.09.2022: 551 Übersetzungen
02.09.2022: 621 Übersetzungen
03.09.2022: 139 Übersetzungen
04.09.2022: 276 Übersetzungen
05.09.2022: 238 Übersetzungen
06.09.2022: 537 Übersetzungen
07.09.2022: 304 Übersetzungen
08.09.2022: 170 Übersetzungen
09.09.2022: 450 Übersetzungen
10.09.2022: 395 Übersetzungen
11.09.2022: 612 Übersetzungen
12.09.2022: 528 Übersetzungen
13.09.2022: 700 Übersetzungen
14.09.2022: 525 Übersetzungen
15.09.2022: 206 Übersetzungen
16.09.2022: 727 Übersetzungen
17.09.2022: 141 Übersetzungen
18.09.2022: 436 Übersetzungen
19.09.2022: 400 Übersetzungen
20.09.2022: 643 Übersetzungen
21.09.2022: 635 Übersetzungen
22.09.2022: 665 Übersetzungen
23.09.2022: 906 Übersetzungen
24.09.2022: 279 Übersetzungen
25.09.2022: 157 Übersetzungen
26.09.2022: 591 Übersetzungen
27.09.2022: 562 Übersetzungen
28.09.2022: 742 Übersetzungen
29.09.2022: 444 Übersetzungen
30.09.2022: 889 Übersetzungen
Durchschnitt: 482 Übersetzungen